Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 72, item 32

32 Stemmingen Brief EU-richtlijn netwerk- en informatiebeveiliging

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met de brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over het EU-voorstel richtlijn netwerk- en informatiebeveiliging in de Unie, COM(2013)48 (33602, nr. 1).

De voorzitter:

Ik stel voor, conform het advies van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten en de regering te verzoeken, een parlementair behandelvoorbehoud te laten vastleggen.

Daartoe wordt besloten.