Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 72, item 29

29 Stemmingen Rapport commissie-Samson

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het rapport van de commissie-Samson,

te weten:

  • - de motie-Van der Burg c.s. over een oproep aan het Openbaar Ministerie om aangiftes zo spoedig mogelijk in behandeling te nemen (33435, nr. 5);

  • - de motie-Bergkamp/Kooiman over het inzien van persoonlijke dossiers (33435, nr. 6);

  • - de motie-Agema over onwenselijkheid van de keuze voor oud-minister Rouvoet om aanbevelingen door te voeren (33435, nr. 7);

  • - de motie-Ypma over het samenvoegen van de rollen van pleegzorgmedewerker en gezinsvoogd (33435, nr. 10).

(Zie vergadering van 4 april 2013.)

In stemming komt de motie-Van der Burg c.s. (33435, nr. 5).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bergkamp/Kooiman (33435, nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Agema (33435, nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ypma (33435, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.