Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 72, item 18

18 Stemmingen Rechtsbijstand

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over quickscan volume-effecten gesubsidieerde rechtsbijstand,

te weten:

  • - de motie-De Wit/Berndsen-Jansen over geen bezuinigingen gefinancierde rechtsbijstand (31753, nr. 58);

  • - de motie-Berndsen-Jansen/Oskam over ingaan op kosteneffecten in de toelichting bij toekomstige wetsvoorstellen (31753, nr. 59);

  • - de motie-Van Tongeren over onderzoek naar rechtsgebieden met een onvermijdelijke gang naar de rechter (31753, nr. 60).

(Zie vergadering van 2 april 2013.)

In stemming komt de motie-De Wit/Berndsen-Jansen (31753, nr. 58).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Berndsen-Jansen/Oskam (31753, nr. 59).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Tongeren (31753, nr. 60).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.