Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 72, item 14

14 Stemmingen Gastvrijheidseconomie

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over gastvrijheidseconomie (recreatie en toerisme),

te weten:

  • - de motie-Ouwehand over het inzichtelijk maken van activiteiten in het landelijk gebied (26419, nr. 54);

  • - de motie-Öztürk/Jacobi over overleg over het realiseren van 879 kilometer wandelpaden (26419, nr. 55).

(Zie vergadering van 2 april 2013.)

In stemming komt de motie-Ouwehand (26419, nr. 54).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Öztürk/Jacobi (26419, nr. 55).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.