Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 72, item 35

35 Stemmingen "Het Marokkanenprobleem"

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het dertigledendebat over "het Marokkanenprobleem",

te weten:

  • - de motie-Van Klaveren over het keihard aanpakken van het Marokkanenprobleem (32824, nr. 22);

  • - de motie-Dijkgraaf over het formuleren van specifiek beleid (32824, nr. 23).

(Zie vergadering van 4 april 2013.)

In stemming komt de motie-Van Klaveren (32824, nr. 22).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dijkgraaf (32824, nr. 23).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Voorzitter: Bosma