27 925 Bestrijding internationaal terrorisme

Nr. 476 MOTIE VAN HET LID HACHCHI C.S.

Voorgesteld 4 april 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het Dutch Visitors Programme een bezoekersprogramma voor jonge potentiële leiders uit een aantal voor Nederland strategisch belangrijke landen op dit moment wel openstaat voor kandidaten uit landen als Brazilië, Egypte, Kazachstan en Saudi-Arabië, maar niet openstaat voor jongeren uit Afghanistan;

van mening dat jonge Afghanen een belangrijke rol zullen spelen bij het vormgeven van de toekomst van Afghanistan en dat Nederland door het openstellen van dit programma voor deze jongeren daaraan een bijdrage kan leveren;

verzoekt de regering, het Dutch Visitors Programme open te stellen voor Afghaanse jongeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hachchi

Sjoerdsma

Van Ojik

Voordewind

Naar boven