Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 72, item 11

11 Stemmingen Wet dieren

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over aanhangige ontwerpbesluiten inzake de Wet dieren,

te weten:

  • - de motie-Van Gerven over richtlijnen voor dieren op de positieflijst (31389, nr. 122).

(Zie notaoverleg van 25 maart 2013.)

De voorzitter:

De motie-Van Gerven (31389, nr. 122) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering om met spoed concrete huisvestings- en verzorgingsrichtlijnen op te stellen per diersoort voor de dieren die op de positieflijst komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 127, was nr. 122 (31389).

Op verzoek van de heer Van Gerven stel ik voor, zijn gewijzigde motie (31389, nr. 127, was nr. 122) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.