Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 72, item 17

17 Stemmingen Gevangeniswezen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het gevangeniswezen,

te weten:

  • - de motie-Bontes over beklagmogelijkheden gedetineerden nader regelen (24587, nr. 492);

  • - de motie-Van Tongeren over het afbouwen van tijdelijke tendercontracten (24587, nr. 494);

  • - de motie-Kooiman/Schouw over vrijheid van meningsuiting voor personen in het gevangeniswezen (24587, nr. 495);

  • - de motie-Van Toorenburg c.s. over het intrekken van het masterplan gevangeniswezen (24587, nr. 496);

  • - de motie-Van Toorenburg c.s. over heroverweging van bredere inzet van elektronische detentie (24587, nr. 497);

  • - de motie-Van Toorenburg c.s. over het handhaven van arbeid als dagactiviteit (24587, nr. 498);

  • - de motie-Schouw c.s. over risico's en gevolgen van bezuinigingen voor criminaliteitsbestrijding (24587, nr. 499);

  • - de motie-Schouw c.s. over risico's en gevolgen van bezuinigingen voor de veiligheid binnen gevangenissen (24587, nr. 500);

  • - de motie-Schouw c.s. over openbaren van documenten die betrokken zijn bij de bezuinigingskeuzes (24587, nr. 501).

(Zie vergadering van 2 april 2013.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Van Tongeren stel ik voor, haar motie (24587, nr. 494 aan te houden. Op verzoek van de heer Schouw stel ik voor, zijn moties (24587, nrs. 499, 500 en 501) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Bontes (24587, nr. 492).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de VVD, de SGP en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kooiman/Schouw (24587, nr. 495).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de ChristenUnie, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Toorenburg c.s. (24587, nr. 496).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Toorenburg c.s. (24587, nr. 497).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Toorenburg c.s. (24587, nr. 498).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.