27 925 Bestrijding internationaal terrorisme

Nr. 474 MOTIE VAN HET LID VAN BOMMEL

Voorgesteld 4 april 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering besloten heeft de trainingsmissie in Kunduz per 1 juli 2013 te beëindigen;

constaterende dat de inzet van de vier F-16's vanaf de militaire basis in Mazar-e-Sharif desondanks doorgaat onder het huidige mandaat;

overwegende dat de inzet van F-16's in Afghanistan omstreden is en geregeld tot veel burgerdoden leidt;

verzoekt de regering, de inzet van de vier F-16's in Afghanistan tegelijk met de politietrainingsmissie in Kunduz te beëindigen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Bommel

Naar boven