27 925 Bestrijding internationaal terrorisme

Nr. 475 MOTIE VAN HET LID VAN BOMMEL

Voorgesteld 4 april 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Verenigde Staten een beroep op de bondgenoten hebben gedaan om extra geld om de Afghaanse veiligheidstroepen op sterkte te houden;

constaterende dat Nederland voor de jaren 2015–2017 al 90 miljoen euro heeft toegezegd voor de Afghaanse politie en het leger;

van mening dat de afhankelijkheid van Afghanistan van internationale donoren moet worden verminderd;

verzoekt de regering, geen extra financiële middelen ter beschikking te stellen ten behoeve van de Afghaanse politie en het leger,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Bommel

Naar boven