Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 72, item 24

24 Stemmingen Odfjell

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over veiligheid in de chemie, in het bijzonder bij Odfjell,

te weten:

  • - de motie-Van Tongeren/Van Gerven over een financiële bijdrage voor extra inspecties (26956, nr. 149);

  • - de motie-Van Tongeren over sluiting van bedrijven na drie zware overtredingen (26956, nr. 150);

  • - de motie-Geurts over snelle afronding van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (26956, nr. 153).

(Zie vergadering van 3 april 2013.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Van Tongeren stel ik voor, haar motie (26956, nr. 149) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Van Tongeren (26956, nr. 150).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Geurts (26956, nr. 153).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.