Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201331066 nr. 163

31 066 Belastingdienst

Nr. 163 MOTIE VAN HET LID KLAVER

Voorgesteld 4 april 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het een slecht idee is dat Nederland een «belastingparadijs» is en te weinig belasting heft op bedrijven die hier niets doen, maar alleen maar hun geld langs sluizen;

verzoekt de regering, uiterlijk juni 2013 een plan van aanpak naar de Kamer te sturen om deze misstand stap voor stap aan te pakken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klaver