31 066 Belastingdienst

Nr. 164 MOTIE VAN HET LID KLAVER

Voorgesteld 4 april 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat voor consumenten zichtbaar zou moeten zijn welke bedrijven gebruikmaken van fiscale constructies die ten koste kunnen gaan van andere landen;

overwegende dat de regering aangeeft dat Nederland uitdrukkelijk wil bijdragen aan fiscale transparantie;

verzoekt de regering, in het jaarlijkse beheerverslag van de Belastingdienst een overzicht te publiceren van bedrijven die in Nederland een tax ruling hebben aangevraagd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klaver

Naar boven