31 066 Belastingdienst

Nr. 161 MOTIE VAN DE LEDEN KLAVER EN KOOLMEES

Voorgesteld 4 april 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat dit voorjaar het rapport van SEO verschijnt over de non-bankingsector in Nederland en het kabinet voornemens is, dit rapport te voorzien van een reactie;

verzoekt de regering, in haar reactie tevens aan te geven welk einddoel zij voor ogen heeft bij een Europese aanpak van belastingontwijking en welke stappen zij gaat nemen om dit einddoel te bereiken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klaver

Koolmees

Naar boven