31 066 Belastingdienst

Nr. 160 MOTIE VAN HET LID VAN VLIET

Voorgesteld 4 april 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat vele landen wereldwijd met gunstige fiscale wetgeving zo aantrekkelijk mogelijk willen worden als vestigingsland voor multinationals en daarmee de concurrentie aangaan met Nederland;

overwegende dat Nederland geen 0%-tarief kent in de winstbelasting en ook geen bankgeheim heeft, en dus vooral fiscaal aantrekkelijk is door de goede fiscale infrastructuur, namelijk een verdragennetwerk, een rulingpraktijk en de deelnemingsvrijstelling alsmede een betrouwbare Belastingdienst;

verzoekt de regering, bij de internationale aanpak van onwenselijke belastingontwijking de handhaving van bovengenoemde fiscale infrastructuur als uitgangspunt te hanteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Vliet

Naar boven