24 Stemmingen moties Landelijk Beeld Jaarwisseling 2015-2016

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Landelijk Beeld Jaarwisseling 2015-2016, 

te weten: 

  • -de motie-Ouwehand over toewerken naar een algemeen verbod op consumentenvuurwerk. (28684, nr. 480); 

  • -de motie-Ouwehand over verdere beperking van de afsteektijden voor vuurwerk (28684, nr. 481); 

  • -de motie-Marcouch over het keurmerk de VuurwerkCheck verplicht stellen (28684, nr. 482); 

  • -de motie-Van Tongeren over een meldpunt voor vuurwerkoverlast (28684, nr. 483); 

  • -de motie-Van Nispen/Kooiman over een grondige evaluatie van de vuurwerkvrije zones (28684, nr. 484); 

  • -de motie-Van Veen/Marcouch over het intensiveren van de opsporing van illegaal vuurwerk uit het buitenland (28684, nr. 485). 

(Zie vergadering van 2 november 2016.) 

In stemming komt de motie-Ouwehand (28684, nr. 480). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, D66, Houwers, de VVD, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de PVV en Monasch ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Ouwehand (28684, nr. 481). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, D66, Houwers, de VVD, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de PVV en Monasch ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Marcouch (28684, nr. 482). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie en Monasch voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, D66, Houwers, de VVD, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Tongeren (28684, nr. 483). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, D66, Houwers, de VVD, de SGP, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de PVV en Monasch ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Nispen/Kooiman (28684, nr. 484). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, Klein, Houwers, de VVD, de SGP, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de PVV en Monasch ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Veen/Marcouch (28684, nr. 485). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de PVV en Monasch voor deze motie hebben gestemd, zodat zij is aangenomen. 

Naar boven