27 Stemmingen Vastleggen en bewaren van kentekengegevens

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie (33542). 

(Zie vergadering van 2 november 2016.) 

In stemming komt het gewijzigde amendement-Segers (stuk nr. 39). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de SGP en de ChristenUnie voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, 50PLUS, de VVD, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de PVV en Monasch ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komt het gewijzigde amendement-Van Toorenburg (stuk nr. 25). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, de VVD, de SGP, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de ChristenUnie en Monasch ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komt het amendement-Van Wijngaarden/Van der Staaij (stuk nr. 32). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, Klein, de VVD, de SGP, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de ChristenUnie en Monasch ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komt het amendement-Segers/Verhoeven (stuk nr. 40). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de PVV en Monasch ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komt het nader gewijzigde amendement-Van Tongeren (stuk nr. 34). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers en de ChristenUnie voor dit nader gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de VVD, de SGP, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de PVV en Monasch ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komt het gewijzigde amendement-Segers (stuk nr. 38). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de SGP, de ChristenUnie en Monasch voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de VVD, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV ertegen, zodat het is aangenomen. 

In stemming komt het gewijzigde amendement-Oosenbrug (stuk nr. 37) tot het invoegen van een artikel Ia. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de SGP, de ChristenUnie, de Groep Bontes/Van Klaveren, de PVV en Monasch voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de VVD en het CDA ertegen, zodat het is aangenomen. 

In stemming komt het amendement-Segers (stuk nr. 8). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de SGP, de ChristenUnie en Monasch voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de VVD, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV ertegen, zodat het is aangenomen. 

In stemming komt het gewijzigde amendement-Van Wijngaarden/Oosenbrug (stuk nr. 35). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en Monasch voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat het is aangenomen. 

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Segers (stuk nr. 38), het gewijzigde amendement-Oosenbrug (stuk nr. 37) tot het invoegen van een artikel Ia, het amendement-Segers (stuk nr. 8) en het gewijzigde amendement-Van Wijngaarden/Oosenbrug (stuk nr. 35). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de PVV en Monasch voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie ertegen, zodat het is aangenomen. 

Naar boven