12 Stemmingen moties Onderhandse zorgcontracten bij thuiszorgaanbieder Alliade

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Onderhandse zorgcontracten bij thuiszorgaanbieder Alliade,

te weten:

  • -de motie-Keijzer/De Lange over het in beeld brengen van de financiële stromen (23235, nr. 168);

  • -de motie-Agema over disfunctionerende managers en dubbele petten bij toezichthouders (23235, nr. 169);

  • -de motie-Leijten over onderzoek door de NZa naar dochterondernemingen van zorginstellingen (23235, nr. 170).

(Zie vergadering van 1 november 2016.)

De voorzitter:

De motie-Leijten (23235, nr. 170) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er steeds meer zorgorganisaties in de langdurige zorg diensten door dochterondernemingen laten uitvoeren;

constaterende dat er met de constructie van bv's mogelijkheden ontstaan tot winstuitkeringen en weglekken van zorggeld en dat het leidt tot ondoorzichtigheid omdat er voor de onderliggende bv's geen gelijke publicatieplicht van jaarrekeningen bestaat als voor zorginstellingen;

constaterende dat er geen toezicht plaatsvindt op het hebben van meerdere belangen in de situatie dat bestuurders bijvoorbeeld tevens eigenaar, aandeelhouder of directeur zijn van bv's die opdrachten van de zorgorganisatie krijgen;

van mening dat er toezicht dient te zijn op de onwenselijke schijn van

belangenverstrengeling, alsmede op winstuitkeringen via de bv-constructie;

verzoekt de regering, onderzoek te doen naar de redenen voor zorginstellingen om met dochterondernemingen te werken, hoe het zit met het risico op belangenverstrengeling bij die zorginstellingen en de mate waarin de toezichthouders voldoende in staat zijn om toezicht te houden op dergelijke constructies,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 171, was nr. 170 (23235).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Keijzer/De Lange (23235, nr. 168).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de PvdA en Monasch ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Agema (23235, nr. 169).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, 50PLUS, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en Monasch ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Leijten (23235, nr. 171, was nr. 170).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de PVV en Monasch voor deze gewijzigde motie hebben gestemd, zodat zij is aangenomen.

Naar boven