19 Stemmingen moties Huuraangelegenheden

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Huuraangelegenheden, 

te weten: 

  • -de motie-Ronnes/Albert de Vries over maatwerkhuur voor huishoudens met vijf of meer personen (27926, nr. 271); 

  • -de motie-Albert de Vries/Ronnes over maatwerkhuur voor aangepaste of geclusterde woningen (27926, nr. 272); 

  • -de motie-Albert de Vries over kosten van verduurzaming in rekening brengen bij de huurder (27926, nr. 273). 

(Zie vergadering van 2 november 2016.) 

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Albert de Vries stel ik voor, zijn motie (27926, nr. 273) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt de motie-Ronnes/Albert de Vries (27926, nr. 271). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en Monasch voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van D66, de VVD en de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Albert de Vries/Ronnes (27926, nr. 272). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de PVV en Monasch voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van D66, de VVD en de Groep Bontes/Van Klaveren ertegen, zodat zij is aangenomen. 

Naar boven