14 Stemmingen moties Experimenten persoonsvolgende bekostiging

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VSO Voorhang experimenten persoonsvolgende bekostiging, 

te weten: 

  • -de motie-Leijten over geen gedwongen deelname aan het experiment persoonsvolgende bekostiging (34104, nr. 143); 

  • -de motie-Leijten over voldoende onafhankelijke cliëntondersteuning in de experimenteerregio's (34104, nr. 144); 

  • -de motie-Leijten over de gevolgen van het experiment voor de inzet van het personeel (34104, nr. 145); 

  • -de motie-Potters over het aanwijzen van nieuwe experimenten met persoonsvolgende bekostiging (34104, nr. 146). 

(Zie vergadering van 1 november 2016.) 

In stemming komt de motie-Leijten (34104, nr. 143). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en Monasch ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Leijten (34104, nr. 144). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de PVV en Monasch voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van Houwers, de VVD en de Groep Bontes/Van Klaveren ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Leijten (34104, nr. 145). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de PVV en Monasch voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van Klein, Houwers, de VVD en de Groep Bontes/Van Klaveren ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Potters (34104, nr. 146). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de PVV en Monasch voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, Klein en de Groep Kuzu/Öztürk ertegen, zodat zij is aangenomen. 

Naar boven