11 Stemmingen moties Verslavingszorg

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Verslavingszorg, 

te weten: 

  • -de motie-Leijten over de invloed van het eigen risico op het aantal hulpvragen in de verslavingszorg (24077, nr. 380); 

  • -de motie-Volp over bevorderen van aandacht en zorg voor de omgeving van de verslaafde (24077, nr. 381); 

  • -de motie-Volp over het gebruik van lachgas (24077, nr. 382); 

  • -de motie-Bergkamp over woonruimte en dagbesteding als nazorg bij verslavingsproblematiek (24077, nr. 383). 

(Zie vergadering van 1 november 2016.) 

In stemming komt de motie-Leijten (24077, nr. 380). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, Klein, Houwers, de VVD, de SGP, de Groep Bontes/Van Klaveren en Monasch ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Volp (24077, nr. 381). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en Monasch voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Volp (24077, nr. 382). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66, de VVD, de Groep Bontes/Van Klaveren en Monasch ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Bergkamp (24077, nr. 383). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en Monasch voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van Houwers, de VVD, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen. 

Naar boven