23 Stemmingen moties Integratieonderwerpen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Integratieonderwerpen, 

te weten: 

  • -de motie-Azmani c.s. over een contrastrategie ten aanzien van de Turkse diasporapolitiek (32824, nr. 163); 

  • -de motie-Azmani c.s. over niet langer in gesprek gaan met Turks-Nederlandse organisaties voor integratiebeleid (32824, nr. 164); 

  • -de motie-De Graaf over per direct beëindigen van de samenwerking met islamitische organisaties (32824, nr. 165); 

  • -de motie-De Graaf over korten van gemeenten die islamitische organisaties faciliteren (32824, nr. 166); 

  • -de motie-De Graaf over ontmantelen van islamitische organisaties met Diyanet voorop (32824, nr. 167); 

  • -de motie-Marcouch over intensiveren van de contacten met de Turks-Nederlandse gemeenschap (32824, nr. 168); 

  • -de motie-Van Meenen over een kwalitatief hoogwaardig publiek aanbod aan inburgeringstrajecten (32824, nr. 169); 

  • -de motie-Pieter Heerma/Keijzer over het strafbaar stellen van de verheerlijking van terroristisch geweld (32824, nr. 170); 

  • -de motie-Öztürk over het tegengaan van het stigmatiseren van Turkse Nederlanders (32824, nr. 171). 

(Zie vergadering van 2 november 2016.) 

In stemming komt de motie-Azmani c.s. (32824, nr. 163). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de PVV en Monasch voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de Groep Kuzu/Öztürk ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Azmani c.s. (32824, nr. 164). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, D66, 50PLUS, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de PVV en Monasch ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-De Graaf (32824, nr. 165). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en Monasch ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-De Graaf (32824, nr. 166). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en Monasch ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-De Graaf (32824, nr. 167). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en Monasch ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Marcouch (32824, nr. 168). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de SP, Houwers, de VVD, de SGP, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de PVV en Monasch ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Meenen (32824, nr. 169). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, Klein en de Groep Kuzu/Öztürk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, 50PLUS, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de PVV en Monasch ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Pieter Heerma/Keijzer (32824, nr. 170). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, de SGP, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de ChristenUnie en Monasch ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Öztürk (32824, nr. 171). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de Groep Kuzu/Öztürk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de PVV en Monasch ertegen, zodat zij is verworpen. 

Naar boven