17 Stemming motie Waarborgfonds Sociale Woningbouw

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het VSO Voorstellen ter versterking van de risicobeheersing en prikkelwerking Waarborgfonds Sociale Woningbouw, 

te weten: 

  • -de motie-Van Vliet over een gezamenlijk verticaal toezichtmodel voor het WSW en de Aw (29453, nr. 428). 

(Zie vergadering van 2 november 2016.) 

In stemming komt de motie-Van Vliet (29453, nr. 428). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de PVV en Monasch voor deze motie hebben gestemd, zodat zij is aangenomen. 

Naar boven