28 684 Naar een veiliger samenleving

Nr. 481 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND

Voorgesteld 2 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet om de vuurwerkoverlast aan te pakken de afsteektijden heeft beperkt;

constaterende dat beperking van de afsteektijden direct effect heeft gehad in termen van afname van het aantal vuurwerkslachtoffers;

overwegende dat de grote steden (G4) hebben gepleit voor het verder beperken van de afsteektijden om schade en overlast van vuurwerk verder te verminderen;

constaterende dat ook artsen, andere burgemeesters en de brandweer erop wijzen dat verdergaande maatregelen noodzakelijk zijn;

verzoekt de regering, de afsteektijden voor vuurwerk verder te beperken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Naar boven