28 684 Naar een veiliger samenleving

Nr. 480 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND

Voorgesteld 2 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er tijdens de jaarwisseling in Nederland ieder jaar honderden slachtoffers vallen door het afsteken van consumentenvuurwerk, onder wie veel kinderen, met ernstig lichamelijk letsel tot gevolg;

overwegende dat een derde tot de helft van de vuurwerkslachtoffers valt onder omstanders of voorbijgangers die zelf niks afstaken, en dat drie kwart van het vuurwerkletsel wordt veroorzaakt door legaal vuurwerk;

overwegende dat longpatiënten veel last hebben en ziek worden van vuurwerkdampen en de hoge concentraties ultrafijnstof als gevolg van consumentenvuurwerk rond oud en nieuw;

overwegende dat er veel geweld tegen hulpverleners plaatsvindt in de nieuwjaarsnacht, en dat is gebleken dat bij een verbod op vuurwerk en open vuren ook het geweld tegen politie en hulpverleners flink afneemt;

constaterende dat het kabinet de regels rond consumentenvuurwerk weliswaar heeft aangescherpt maar dat artsen, burgemeesters en de brandweer erop wijzen dat verdergaande maatregelen, met als einddoel een verbod op consumentenvuurwerk, noodzakelijk zijn;

overwegende dat professionele vuurwerkshows een veiliger alternatief kunnen vormen voor het afsteken van vuurwerk door burgers op straat;

verzoekt de regering, toe te werken naar een verbod op consumentenvuurwerk,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Naar boven