39 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Brieven regering:

Kwaliteits- en doelmatigheidsagenda Medisch Specialistische Zorg - 29248-294 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 03 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Kwaliteits- en doelmatigheidsagenda Medisch Specialistische Zorg - 29248-294 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 03 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voorhang verdaging toepassing macrobeheersinstrument (mbi) medisch specialistische zorg 2014 - 29248-295 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 04 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voorhang verdaging toepassing macrobeheersinstrument (mbi) medisch specialistische zorg 2014 - 29248-295 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 04 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Arbeidsmarkt zorg: herstel na moeilijke jaren - 29282-260 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 04 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Arbeidsmarkt zorg: herstel na moeilijke jaren - 29282-260 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 04 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Palliatieve zorg, een niveau hoger - 29509-64 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 03 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Palliatieve zorg, een niveau hoger - 29509-64 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 03 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgangsrapportage Wmo, 2de helft 2016 - 29538-230 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 03 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgangsrapportage Wmo, 2de helft 2016 - 29538-230 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 03 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toezeggingen eigen risico, eigen bijdrage in de Wmo 2015 en compensatiemogelijkheden - 29538-231 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 03 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toezeggingen eigen risico, eigen bijdrage in de Wmo 2015 en compensatiemogelijkheden - 29538-231 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 03 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Tweede Voortgangsrapportage actieplan arbeidsmarktdiscriminatie - 29544-748 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 03 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Tweede Voortgangsrapportage actieplan arbeidsmarktdiscriminatie - 29544-748 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 03 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Transparantie buitenlandse financiering aan religieuze instellingen - 29614-52 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 07 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Transparantie buitenlandse financiering aan religieuze instellingen - 29614-52 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 07 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitvoering van de motie van het lid Graus c.s. over EU-verplichtingen voor de visserijsector - 29664-156 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 02 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitvoering van de motie van het lid Graus c.s. over EU-verplichtingen voor de visserijsector - 29664-156 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 02 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgangsbrief actieplan casemanagement bij dementie - 29689-780 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 04 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgangsbrief actieplan casemanagement bij dementie - 29689-780 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 04 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Twee toezeggingen uit het algemeen overleg Pakketbeheer van 16 juni 2016: overleg borstprotheses transgenders en overleg met ZN over rol zorgverzekeraars bij beoordeling pakket Zvw - 29689-781 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 04 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Twee toezeggingen uit het algemeen overleg Pakketbeheer van 16 juni 2016: overleg borstprotheses transgenders en overleg met ZN over rol zorgverzekeraars bij beoordeling pakket Zvw - 29689-781 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 04 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vervolgvragen over het bericht dat een terreurverdachte op het vliegtuig naar Turkije kon stappen - 29754-404 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 02 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vervolgvragen over het bericht dat een terreurverdachte op het vliegtuig naar Turkije kon stappen - 29754-404 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 02 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Ulenbelt, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 1 november 2016 over het bericht dat de bijstandsuitkering van migranten stopgezet kan worden - 29861-45 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 02 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Ulenbelt, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 1 november 2016 over het bericht dat de bijstandsuitkering van migranten stopgezet kan worden - 29861-45 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 02 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de motie van de leden Van Oosten en Recourt over monitoren van de aanwijzing van vertrouwensfuncties - 30977-147 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 04 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de motie van de leden Van Oosten en Recourt over monitoren van de aanwijzing van vertrouwensfuncties - 30977-147 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 04 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen d.d. 5 oktober 2016, om geïnformeerd te worden over de wijze waarop de vertrekregeling is voorgelegd aan het Investment Committee - 31066-312 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 05 oktober 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen d.d. 5 oktober 2016, om geïnformeerd te worden over de wijze waarop de vertrekregeling is voorgelegd aan het Investment Committee - 31066-312 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 05 oktober 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

RSJ-rapport "Bezinning op Interlandelijke Adoptie" - 31265-61 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 02 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

RSJ-rapport "Bezinning op Interlandelijke Adoptie" - 31265-61 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 02 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Eindtoetsresultaten en de overgang van leerlingen naar het voortgezet onderwijs in schooljaar 2015 - 2016 - 31289-340 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 01 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Eindtoetsresultaten en de overgang van leerlingen naar het voortgezet onderwijs in schooljaar 2015 - 2016 - 31289-340 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 01 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitvoering van de motie van de leden Van Meenen en Ypma betreffende meer tijd voor onderwijsverbetering - 31293-338 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 01 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitvoering van de motie van de leden Van Meenen en Ypma betreffende meer tijd voor onderwijsverbetering - 31293-338 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 01 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen commissie over het advies van de Raad van State inzake rekenen - 31332-76 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 04 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen commissie over het advies van de Raad van State inzake rekenen - 31332-76 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 04 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Overzicht uitstaande leningen aan Curaçao, Sint Maarten en Aruba - 31568-180 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 04 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Overzicht uitstaande leningen aan Curaçao, Sint Maarten en Aruba - 31568-180 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 04 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek van het lid Potters, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 2 november 2016, over het bericht "Maximaal drie keer plassen in verpleeghuis Careyn" - 31765-246 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 02 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek van het lid Potters, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 2 november 2016, over het bericht "Maximaal drie keer plassen in verpleeghuis Careyn" - 31765-246 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 02 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Derde voortgangsrapportage "Kwaliteit loont" - 31765-247 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 03 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Derde voortgangsrapportage "Kwaliteit loont" - 31765-247 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 03 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Bekostiging van Samen beslissen - 31765-248 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 03 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Bekostiging van Samen beslissen - 31765-248 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 03 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken inzake internetconsultatie van het wetsvoorstel verzekerdeninvloed - 31765-249 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 04 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken inzake internetconsultatie van het wetsvoorstel verzekerdeninvloed - 31765-249 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 04 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie inzake het eindverslag van de Werkgroep verbetering begroting en jaarverslag VWS - 31865-87 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 03 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie inzake het eindverslag van de Werkgroep verbetering begroting en jaarverslag VWS - 31865-87 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 03 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op bericht "Belasting op financiële transacties 'dichterbij dan ooit" - 32013-137 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 02 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op bericht "Belasting op financiële transacties 'dichterbij dan ooit" - 32013-137 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 02 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Actualisatie CPB-notitie doorrekening standaardkoopkracht - 32140-29 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 02 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Actualisatie CPB-notitie doorrekening standaardkoopkracht - 32140-29 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 02 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Zorg rond onbedoelde (tiener)zwangerschappen - 32279-99 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 03 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Zorg rond onbedoelde (tiener)zwangerschappen - 32279-99 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 03 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toezeggingen gedaan tijdens het algemeen overleg Zwangerschap en geboorte van 23 juni 2016 - 32279-100 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 03 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toezeggingen gedaan tijdens het algemeen overleg Zwangerschap en geboorte van 23 juni 2016 - 32279-100 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 03 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Jaarverslag Pre-implantatie Genetische Diagnostiek (PGD) Nederland over het jaar 2015 - 32279-101 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 04 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Jaarverslag Pre-implantatie Genetische Diagnostiek (PGD) Nederland over het jaar 2015 - 32279-101 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 04 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de brief van het Zorginstituut Nederland over "Afschaffen eigen betaling bij poliklinische bevalling zonder indicatie" - 32279-102 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 04 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de brief van het Zorginstituut Nederland over "Afschaffen eigen betaling bij poliklinische bevalling zonder indicatie" - 32279-102 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 04 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken, gehouden in Luxemburg op 13 en 14 oktober 2016 - 32317-446 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 02 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken, gehouden in Luxemburg op 13 en 14 oktober 2016 - 32317-446 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 02 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Prijstransparantie in de ziekenhuiszorg - 32620-181 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 03 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Prijstransparantie in de ziekenhuiszorg - 32620-181 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 03 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Resultaten IGZ onderzoeken GGD's - 32620-182 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 03 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Resultaten IGZ onderzoeken GGD's - 32620-182 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 03 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording van mogelijke vragen over de kabinetsreactie op het SER-advies Sociale Ondernemingen - 32637-268 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 04 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording van mogelijke vragen over de kabinetsreactie op het SER-advies Sociale Ondernemingen - 32637-268 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 04 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Advies van het College voor Geschillen Medezeggenschap Defensie (CGMD) over de verhuizing van de Haagse DMO - 32678-36 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 01 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Advies van het College voor Geschillen Medezeggenschap Defensie (CGMD) over de verhuizing van de Haagse DMO - 32678-36 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 01 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Vervolg Nationaal Programma Preventie en Alles is Gezondheid... - 32793-245 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 03 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Vervolg Nationaal Programma Preventie en Alles is Gezondheid... - 32793-245 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 03 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Omgang met de diplomatieke nota van de Turkse ambassade van 12 augustus 2016 - 32824-172 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 23 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Omgang met de diplomatieke nota van de Turkse ambassade van 12 augustus 2016 - 32824-172 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 23 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van een schriftelijk overleg over ontwikkeling middenhuursegment - 32847-283 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 03 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van een schriftelijk overleg over ontwikkeling middenhuursegment - 32847-283 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 03 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verdere uitwerking van de stelselherziening van het omgevingsrecht - 33118-38 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 03 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verdere uitwerking van de stelselherziening van het omgevingsrecht - 33118-38 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 03 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen commissie over het ontwerpomgevingsbesluit dat is gebaseerd op de Omgevingswet - 33118-39 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 03 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen commissie over het ontwerpomgevingsbesluit dat is gebaseerd op de Omgevingswet - 33118-39 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 03 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Besluiten bestuurlijk overleg over WOZ-aangelegenheden - 33462-14 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 02 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Besluiten bestuurlijk overleg over WOZ-aangelegenheden - 33462-14 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 02 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Kansrijke innovaties orgaantransplantatie - 33506-26 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 03 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Kansrijke innovaties orgaantransplantatie - 33506-26 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 03 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Rapportages aardbevingsproblematiek Groningen en proces actualisatie meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen (NCG) - 33529-314 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 04 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Rapportages aardbevingsproblematiek Groningen en proces actualisatie meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen (NCG) - 33529-314 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 04 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanpak weidevogels - 33576-92 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 02 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanpak weidevogels - 33576-92 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 02 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgangsrapportage Plant- en Diergezondheidspakket - 33643-19 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 04 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgangsrapportage Plant- en Diergezondheidspakket - 33643-19 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 04 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Jaarverslag 2015 van het Nationaal Preventie Mechanisme (NPM) - 33826-19 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 03 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Jaarverslag 2015 van het Nationaal Preventie Mechanisme (NPM) - 33826-19 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 03 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen commissie over de Invoeringswet Omgevingswet - 33962-190 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 03 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen commissie over de Invoeringswet Omgevingswet - 33962-190 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 03 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beleidsreactie wachtlijstonderzoek langdurige zorg - 34104-147 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 03 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beleidsreactie wachtlijstonderzoek langdurige zorg - 34104-147 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 03 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgangsbrief over de zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag - 34104-148 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 03 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgangsbrief over de zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag - 34104-148 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 03 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reparatie slotwet 2015 - 34475-IX-10 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 02 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reparatie slotwet 2015 - 34475-IX-10 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 02 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Definitieve realisatiecijfers sociaal domein - 34477-7 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 31 oktober 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Definitieve realisatiecijfers sociaal domein - 34477-7 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 31 oktober 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgangsrapportages Curaçao en Sint Maarten - 34550-IV-17 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 02 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgangsrapportages Curaçao en Sint Maarten - 34550-IV-17 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 02 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34550-J-5 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 04 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34550-J-5 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 04 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen commissie over het Deltaprogramma 2017. Werk aan de delta. Opgaven verbinden, samen op koers - 34550-J-6 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 04 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen commissie over het Deltaprogramma 2017. Werk aan de delta. Opgaven verbinden, samen op koers - 34550-J-6 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 04 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Gelijke kansen in het onderwijs - 34550-VIII-16 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 31 oktober 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Gelijke kansen in het onderwijs - 34550-VIII-16 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 31 oktober 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Nieuwe onderzoekskaders Inspectie van het Onderwijs - 34550-VIII-47 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 04 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Nieuwe onderzoekskaders Inspectie van het Onderwijs - 34550-VIII-47 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 04 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitwerking motie van de leden Ypma en Straus over de promise academy in Rotterdam - 34550-VIII-48 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 04 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitwerking motie van de leden Ypma en Straus over de promise academy in Rotterdam - 34550-VIII-48 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 04 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34550-X-14 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 01 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34550-X-14 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 01 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording op vragen commissie over de Personeelsrapportage over de eerste helft van 2016 - 34550-X-15 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 31 oktober 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording op vragen commissie over de Personeelsrapportage over de eerste helft van 2016 - 34550-X-15 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 31 oktober 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Visser, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 27 oktober 2016 inzake Belgische kilometerheffing en verkeershandhaving - 34550-XII-19 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 01 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Visser, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 27 oktober 2016 inzake Belgische kilometerheffing en verkeershandhaving - 34550-XII-19 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 01 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitstel beantwoording diverse Kamervragen en (commissie)verzoeken - 34550-XIII-57 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 04 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitstel beantwoording diverse Kamervragen en (commissie)verzoeken - 34550-XIII-57 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 04 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken moties en toezeggingen begroting 2016 - 34550-XVI-14 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 03 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken moties en toezeggingen begroting 2016 - 34550-XVI-14 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 03 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag in verband met gewijzigde percentages met ingang van berekeningsjaar 2017 - 34550-XVI-17 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 04 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag in verband met gewijzigde percentages met ingang van berekeningsjaar 2017 - 34550-XVI-17 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 04 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2017 (Kamerstuk 34550-XVII, nr. 2) - 34550-XVII-8 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 28 oktober 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2017 (Kamerstuk 34550-XVII, nr. 2) - 34550-XVII-8 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 28 oktober 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Lijst van vragen en antwoorden over de nota Homogene Groep Internationale Samenwerking 2017 - 34551-3 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 28 oktober 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Lijst van vragen en antwoorden over de nota Homogene Groep Internationale Samenwerking 2017 - 34551-3 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 28 oktober 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie, gesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 31 oktober 2016, over het pakket Belastingplan 2017 - 34552-19 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 03 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie, gesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 31 oktober 2016, over het pakket Belastingplan 2017 - 34552-19 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 03 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen commissie, gesteld tijdens het wetgevingsoverleg pakket Belastingplan 2017 van 31 oktober 2016, over de Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing - 34556-8 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 03 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen commissie, gesteld tijdens het wetgevingsoverleg pakket Belastingplan 2017 van 31 oktober 2016, over de Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing - 34556-8 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 03 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken (RBZ) over handel op 11 november 2016 te Brussel - 21501-02-1691 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 01 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken (RBZ) over handel op 11 november 2016 te Brussel - 21501-02-1691 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 01 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 14 november 2016 - 21501-02-1692 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 04 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 14 november 2016 - 21501-02-1692 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 04 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Geannoteerde agenda begrotingsraad 16 november - 21501-03-100 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 02 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Geannoteerde agenda begrotingsraad 16 november - 21501-03-100 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 02 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag Milieuraad van 17 oktober 2016 te Luxemburg - 21501-08-657 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 04 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag Milieuraad van 17 oktober 2016 te Luxemburg - 21501-08-657 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 04 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken, Cohesiebeleid van 16 november 2016 - 21501-08-658 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 04 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken, Cohesiebeleid van 16 november 2016 - 21501-08-658 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 04 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Werkgelegenheidseffecten van het herziene Europese emissiehandelssysteem (ETS) - 21501-08-659 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 04 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Werkgelegenheidseffecten van het herziene Europese emissiehandelssysteem (ETS) - 21501-08-659 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 04 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken met ministers van Defensie op 15 november 2016 te Brussel - 21501-28-147 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 03 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken met ministers van Defensie op 15 november 2016 te Brussel - 21501-28-147 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 03 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 14 en 15 november 2016 - 21501-32-948 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 04 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 14 en 15 november 2016 - 21501-32-948 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 04 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen commissie over het rapport: het Nederlandse wapenexportbeleid in 2015 - 22054-279 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 21 oktober 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen commissie over het rapport: het Nederlandse wapenexportbeleid in 2015 - 22054-279 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 21 oktober 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fiche: Mededeling en verordening Connectiviteit voor een competitieve digitale eengemaakte markt; - 22112-2234 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 04 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fiche: Mededeling en verordening Connectiviteit voor een competitieve digitale eengemaakte markt; - 22112-2234 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 04 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fiche: Herziening regelgevend kader voor elektronische communicatie - 22112-2235 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 04 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fiche: Herziening regelgevend kader voor elektronische communicatie - 22112-2235 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 04 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fiche: Mededeling inzake auteursrecht in de digitale eengemaakte markt - 22112-2236 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 04 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fiche: Mededeling inzake auteursrecht in de digitale eengemaakte markt - 22112-2236 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 04 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fiche: Richtlijn auteursrechten in de digitale eengemaakte markt - 22112-2237 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 04 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fiche: Richtlijn auteursrechten in de digitale eengemaakte markt - 22112-2237 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 04 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fiche: Verordening online diensten omroeporganisatie - 22112-2238 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 04 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fiche: Verordening online diensten omroeporganisatie - 22112-2238 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 04 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fiche: Richtlijn en verordening Leesgehandicaptenverdrag (Verdrag van Marrakesh) - 22112-2239 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 04 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fiche: Richtlijn en verordening Leesgehandicaptenverdrag (Verdrag van Marrakesh) - 22112-2239 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 04 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fiche: Dual-Useverordening - 22112-2240 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 04 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fiche: Dual-Useverordening - 22112-2240 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 04 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fiche: Voorstel Interinstitutioneel Akkoord voor een verplicht transparantieregister - 22112-2241 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 04 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fiche: Voorstel Interinstitutioneel Akkoord voor een verplicht transparantieregister - 22112-2241 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 04 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Kabinetsreactie op diverse raadplegingen van de Europese Commissie - 22112-2242 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 04 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Kabinetsreactie op diverse raadplegingen van de Europese Commissie - 22112-2242 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 04 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Jaarbericht 2016 van de Nationale Drug Monitor (NDM) en reactie toezeggingen - 24077-384 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 03 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Jaarbericht 2016 van de Nationale Drug Monitor (NDM) en reactie toezeggingen - 24077-384 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 03 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toezegging gedaan tijdens het algemeen overleg Verslavingszorg van 28 september 2016 inzake het inkoopbeleid van verslavingszorg door zorgverzekeraars en gevolgen voor therapietrouw - 24077-385 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 03 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toezegging gedaan tijdens het algemeen overleg Verslavingszorg van 28 september 2016 inzake het inkoopbeleid van verslavingszorg door zorgverzekeraars en gevolgen voor therapietrouw - 24077-385 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 03 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken C2000 en Landelijke Meldkamerorganisatie - 25124-81 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 02 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken C2000 en Landelijke Meldkamerorganisatie - 25124-81 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 02 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Duiding (arbeids)participatie ggz - 25424-336 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 03 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Duiding (arbeids)participatie ggz - 25424-336 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 03 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgangsrapportage trekkingsrecht 1 november 2016 - 25657-273 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 02 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgangsrapportage trekkingsrecht 1 november 2016 - 25657-273 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 02 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Rapport Kwaliteit opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen - 27062-104 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 02 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Rapport Kwaliteit opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen - 27062-104 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 02 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beleidsprioriteiten Informatievoorziening en ICT in de zorg en van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - 27529-142 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 03 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beleidsprioriteiten Informatievoorziening en ICT in de zorg en van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - 27529-142 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 03 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek commissie inzake het betrouwbaarheidsniveau patiëntauthenticatie - 27529-143 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 04 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek commissie inzake het betrouwbaarheidsniveau patiëntauthenticatie - 27529-143 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 04 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Artikel-100 Grondwet: Verlenging Nederlandse bijdrage aan Resolute Support en inzet voor de Brussel Conferentie over Afghanistan - 27925-601 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 30 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Artikel-100 Grondwet: Verlenging Nederlandse bijdrage aan Resolute Support en inzet voor de Brussel Conferentie over Afghanistan - 27925-601 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 30 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beschikbaarheidbijdrage post mortem orgaanuitname bij donoren - 28140-96 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 04 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beschikbaarheidbijdrage post mortem orgaanuitname bij donoren - 28140-96 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 04 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stamceldonatie - 28140-97 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 04 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stamceldonatie - 28140-97 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 04 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Conceptbesluit tot wijziging van het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling - 28345-172 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 02 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Conceptbesluit tot wijziging van het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling - 28345-172 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 02 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Integraal actieprogramma sociale veiligheid in het openbaar vervoer - 28642-94 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 26 oktober 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Integraal actieprogramma sociale veiligheid in het openbaar vervoer - 28642-94 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 26 oktober 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Justitiële jeugd en adolescenten - 28741-29 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 02 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Justitiële jeugd en adolescenten - 28741-29 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 02 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Jaarverslag van de Onderzoeksraad Integriteit Overheid 2016 - 28844-105 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 02 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Jaarverslag van de Onderzoeksraad Integriteit Overheid 2016 - 28844-105 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 02 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Oriënterend onderzoek Centrale Ondernemingsraad (COR) politie - 28844-106 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 01 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Oriënterend onderzoek Centrale Ondernemingsraad (COR) politie - 28844-106 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 01 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

De volgende brieven: 

Toestemming om deel te nemen aan het rondetafelgesprek van 31 oktober 2016 over de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg - 2016Z19991 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 01 november 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Toestemming voor deelname van RCE aan het rondetafelgesprek over toekomst religieus erfgoed - 2016Z20051 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 01 november 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Reactie op het bericht "En dan mag de moordenaar van je zus op onbegeleid verlof" - 2016Z20092 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 02 november 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Begroting: 

Wijziging jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2015 (wijziging samenhangende met enkele correcties) - 34599 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 02 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Wijziging jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2015 (wijziging samenhangende met enkele correcties) - 34599 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 02 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

Transparantie en verantwoording NAVO-uitgaven - 28676-256 

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 03 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Transparantie en verantwoording NAVO-uitgaven - 28676-256 

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 03 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2017 (hoofdstuk X) van het Ministerie van Defensie - 34550-X-13 

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 03 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Naar boven