16 Stemmingen moties Participatiewet

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Participatiewet, 

te weten: 

  • -de motie-Voortman c.s. over de alternatieve AMvB met meer experimenteerruimte (34352, nr. 42); 

  • -de motie-Voortman c.s. over maximale ruimte voor gemeenten om te experimenteren (34352, nr. 43); 

  • -de motie-Klein over de haalbaarheid van de invoering van een basisinkomen (34352, nr. 44); 

  • -de motie-Koşer Kaya over financiering van de meerkosten van de extra voorwaarden in de AMvB (34352, nr. 45); 

  • -de motie-Siderius/Karabulut over afzien van de sterfhuisconstructie voor sociale werkbedrijven (34352, nr. 46); 

  • -de motie-Siderius/Karabulut over intrekking van het besluit registratie inleenverbanden (34352, nr. 47). 

(Zie vergadering van 2 november 2016.) 

De voorzitter:

De motie-Voortman c.s. (34352, nr. 43) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Voortman, Karabulut, Klein, Koşer Kaya en Kerstens. 

Zij krijgt nr. 48, was nr. 43 (34352). 

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen. 

In stemming komt de motie-Voortman c.s. (34352, nr. 42). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, 50PLUS, Houwers, de VVD, de SGP, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de PVV en Monasch ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Voortman c.s. (34352, nr. 48, was nr. 43). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en Monasch voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Klein (34352, nr. 44). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD en Klein voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de PVV en Monasch ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Koşer Kaya (34352, nr. 45). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66 en de Groep Kuzu/Öztürk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, 50PLUS, Klein, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de PVV en Monasch ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Siderius/Karabulut (34352, nr. 46). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en Monasch ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Siderius/Karabulut (34352, nr. 47). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, 50PLUS en de Groep Kuzu/Öztürk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, Klein, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de PVV en Monasch ertegen, zodat zij is verworpen. 

Naar boven