8 Stemming motie Organisatie hoogste bestuursrechtspraak

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wet organisatie hoogste bestuursrechtspraak, 

te weten: 

  • -de motie-Van Nispen c.s. over dat alle huidige bij het CBb werkzame raadsheren hun werk volgen conform het uitgangspunt "mens volgt werk" (34389, nr. 16). 

(Zie vergadering van 6 oktober 2016.) 

De voorzitter:

Tijdens het debat is besloten om eerst te stemmen over de ingediende moties alvorens te stemmen over het wetsvoorstel. 

In stemming komt de motie-Van Nispen c.s. (34389, nr. 16). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de ChristenUnie en Monasch voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, Houwers, de VVD, de SGP, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen. 

Naar boven