10 Stemmingen Vreemdelingen- en asielbeleid

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Vreemdelingen- en asielbeleid, 

te weten: 

  • -de motie-Voortman c.s. over herplaatsen van 200 vluchtelingen per maand (19637, nr. 2244); 

  • -de motie-Fritsma over geen verblijfsvergunningen verstrekken aan voor misdrijf veroordeelde asielzoekers (19637, nr. 2245); 

  • -de motie-Sjoerdsma over afwijzen van het concept van "flexibele solidariteit" (19637, nr. 2246); 

  • -de motie-Sjoerdsma over herstel van de gebruikelijke termijn voor de algemene asielprocedure (19637, nr. 2247); 

  • -de motie-Voordewind c.s. over het aantal verhuizingen van minderjarige asielzoekers (19637, nr. 2248) (overgenomen); 

  • -de motie-Voordewind c.s. over inzicht hoe de belangen van kinderen worden meegenomen in het terugkeerbeleid (19637, nr. 2249); 

  • -de motie-Gesthuizen c.s. over agenderen in de JBZ-Raad van de kwestie van alleenstaande minderjarige kinderen (19637, nr. 2250) (overgenomen); 

  • -de motie-Gesthuizen c.s. over hervestigen van mensen vanuit landen van eerste opvang (19637, nr. 2251); 

  • -de motie-Gesthuizen c.s. over het naar Nederland halen van alleenstaande minderjarige vreemdelingen vanuit Calais en omgeving (19637, nr. 2252). 

(Zie vergadering van 1 november 2016.) 

De voorzitter:

De fractie van de PVV wordt aantekening verleend, tegen de overgenomen moties op de stukken nrs. 2248 en 2250 te zijn. 

In stemming komt de motie-Voortman c.s. (19637, nr. 2244). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de ChristenUnie en Monasch voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, 50PLUS, Houwers, de VVD, de SGP, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Fritsma (19637, nr. 2245). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, de SGP, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de ChristenUnie, het CDA en Monasch ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Sjoerdsma (19637, nr. 2246). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van Klein, Houwers, de VVD, de SGP, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de PVV en Monasch ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Sjoerdsma (19637, nr. 2247). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, Klein, Houwers, de VVD, de SGP, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de PVV en Monasch ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Voordewind c.s. (19637, nr. 2249). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, 50PLUS, Houwers, de VVD, de SGP, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de PVV en Monasch ertegen, zodat zij is verworpen. 

De heer Monasch (Monasch):

Voorzitter, het is even wennen in je eentje. Ik wil graag aangetekend hebben dat ik tegen de motie op stuk nr. 2244 heb gestemd. 

De voorzitter:

Deze opmerking zal in de Handelingen worden opgenomen. Het is inderdaad even wennen, ook voor mij. 

In stemming komt de motie-Gesthuizen c.s. (19637, nr. 2251). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, 50PLUS, Klein, Houwers, de VVD, de SGP, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de PVV en Monasch ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Gesthuizen c.s. (19637, nr. 2252). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, 50PLUS, Klein, Houwers, de VVD, de SGP, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de PVV en Monasch ertegen, zodat zij is verworpen. 

Naar boven