36 Stemming motie Uitslag van het Oekraïnereferendum

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over de uitslag van het Oekraïnereferendum, 

te weten: 

  • -de motie-Bontes over het opzeggen van het vertrouwen in het kabinet (21501-20, nr. 1164). 

(Zie vergadering van heden.) 

De voorzitter:

De heer Bontes heeft verzocht om een hoofdelijke stemming. 

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf. 

De heer Jasper van Dijk (SP):

Voorzitter. Wij moeten nu stemmen over een motie van wantrouwen, zonder debat. Dat is vreemd; dat moeten we zo niet doen. De SP eist dat er naar het volk geluisterd wordt. Dien een intrekkingswet in; doe dat nu! Dat is onze eis. Daarom steunen we de motie van wantrouwen op dit moment niet. 

Mevrouw Thieme (PvdD):

Voorzitter. Wij delen het wantrouwen, maar ook wij willen dat dit debat leidt tot een intrekkingswet. Daartoe zullen we straks dan ook een motie mede-indienen, maar daarom steunen wij de motie van wantrouwen nu niet. 

In stemming komt de motie-Bontes (21501-20, nr. 1164). 

Vóór stemmen de leden: Bontes, Martin Bosma, Tony van Dijck, Fritsma, De Graaf, Graus, Helder, Van Klaveren, Klever, Krol, Madlener, Monasch, De Roon, Wilders, Agema en Beertema. 

Tegen stemmen de leden: De Boer, Remco Bosma, Bosman, Bouwmeester, Ten Broeke, Brouwer, Bruins, Bruins Slot, Van der Burg, De Caluwé, Cegerek, Van Dekken, Jasper van Dijk, Dijkgraaf, Pia Dijkstra, Remco Dijkstra, Dik-Faber, Duisenberg, Eijsink, Elias, Fokke, Van Gerven, Gesthuizen, Geurts, Grashoff, Groot, Günal-Gezer, Van Haersma Buma, Harbers, Rudmer Heerema, Pieter Heerma, Hoogland, Houwers, Karabulut, Keijzer, Kerstens, Klaver, Klein, Knops, Koşer Kaya, Kuiken, Kuzu, Van Laar, De Lange, Leenders, Leijten, Van der Linde, Lodders, Maij, Marcouch, Van Meenen, Merkies, Van Miltenburg, Mohandis, Moors, Agnes Mulder, Anne Mulder, Neppérus, Nijboer, Nijkerken-de Haan, Van Nispen, Omtzigt, Oosenbrug, Van Oosten, Ouwehand, Öztürk, Pechtold, Potters, Van Raak, Recourt, Van der Ree, Roemer, Rog, Ronnes, Rutte, Samsom, Schut-Welkzijn, Servaes, Sjoerdsma, Smaling, Van der Staaij, Straus, Swinkels, Tanamal, Taverne, Tellegen, Thieme, Van Tongeren, Van Toorenburg, Ulenbelt, Van Veen, Van der Velde, Van Veldhoven, Veldman, Verhoeven, Vermeij, Vermue, Visser, Volp, Voordewind, Voortman, Jan Vos, Mei Li Vos, Albert de Vries, Aukje de Vries, Vuijk, Van Weyenberg, Van Wijngaarden, Wolbert, Van 't Wout, Ypma, Yücel, Ziengs, Zijlstra, Amhaouch, Arib, Van Ark, Asante, Azmani, Belhaj, Berckmoes-Duindam, Bergkamp en Bisschop. 

De voorzitter: 

Ik constateer dat deze motie met 16 tegen 123 stemmen is verworpen. 

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst. 

Naar boven