28 684 Naar een veiliger samenleving

Nr. 485 MOTIE VAN DE LEDEN VAN VEEN EN MARCOUCH

Voorgesteld 2 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in 2015 slechts 100 kilo aan illegaal vuurwerk dat verkocht is via buitenlandse webshops is opgespoord;

overwegende dat het ministerie de verantwoordelijkheid voor het opsporen van illegale vuurwerkpakketten volledig heeft neergelegd bij de postorderbedrijven;

overwegende dat pakketbezorgers in Nederland daardoor onbewust explosieven bezorgen en zo enorm veel risico lopen;

verzoekt de regering, de opsporing van illegaal vuurwerk afkomstig uit het buitenland te intensiveren, postorderbedrijven te ondersteunen en meer mogelijkheden te bieden om actie te ondernemen tegen illegale vuurwerkpakketten en de bezorging er van,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veen

Marcouch

Naar boven