22 Stemmingen moties Kinderopvang

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Kinderopvang, 

te weten: 

  • -de motie-Voortman c.s. over een overzicht van de indicatoren uit het landelijk model risicoprofiel (31322, nr. 314); 

  • -de motie-Voortman c.s. over kinderopvanglocaties met een structureel verhoogd risico (31322, nr. 315); 

  • -de motie-Van 't Wout over het duidelijk formuleren van het beoogde maatschappelijke effect van de bestuursafspraken over de peuteropvang (31322, nr. 316). 

(Zie vergadering van 2 november 2016.) 

De voorzitter:

De motie-Voortman c.s. (31322, nr. 315) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Voortman, Pieter Heerma, Van Weyenberg en Yücel. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 317, was nr. 315 (31322). 

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen. 

In stemming komt de motie-Voortman c.s. (31322, nr. 314). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en Monasch voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Voortman c.s. (31322, nr. 317, was nr. 315). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de fractie van Monasch ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van 't Wout (31322, nr. 316). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de PVV en Monasch voor deze motie hebben gestemd en de fractie van Klein ertegen, zodat zij is aangenomen. 

Naar boven