9 Stemmingen Organisatie hoogste bestuursrechtspraak

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de Raad van State, de Algemene wet bestuursrecht, de Wet op de rechterlijke organisatie en enkele andere wetten in verband met de scheiding van taken binnen de Raad van State en de opheffing van de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven (Wet organisatie hoogste bestuursrechtspraak) (34389).

(Zie vergadering van 6 oktober 2016.)

De voorzitter:

De minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Veiligheid en Justitie verzoeken de Kamer om vandaag alleen te stemmen over de ingediende amendementen en de eindstemming over het wetsvoorstel aan te houden. Kan de Kamer daarmee instemmen? Dat is het geval. O, toch niet. De heer Van Nispen.

De heer Van Nispen (SP):

Voorzitter. We hebben een uitgebreid debat gehad. We hebben hier heel lang over kunnen nadenken. Het is heel vaak uitgesteld. Wat ons betreft kunnen we gewoon stemmen over de amendementen én over het wetsvoorstel. Het woord is nu echt aan de Kamer.

De voorzitter:

Mevrouw Van Tongeren.

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Ik wil namens GroenLinks graag het voorstel van de SP steunen.

De voorzitter:

De heer Taverne.

De heer Taverne (VVD):

We hebben vanochtend een brief van het kabinet gekregen, waarin wordt gevraagd om de stemming aan te houden naar aanleiding van de uitslag van de stemming over de amendementen en moties. Dat vind ik goed te begrijpen, want dan kan het kabinet wegen wat het vervolgens met het wetsvoorstel doet. Dus geen steun voor het voorstel.

De heer Martin Bosma (PVV):

Dit staat tegenwoordig elke week op de stemmingslijst. U wilt niet weten wat dat allemaal aan schade toebrengt aan het regenwoud. Hup, laten we er gewoon nu over stemmen.

De heer Recourt (PvdA):

Mijn fractie zou voor stemmen. Ik twijfel een beetje. Ik wil uit coulance het kabinet wel steunen. Dan is het dus geen steun voor het voorstel.

De voorzitter:

Even voor de zekerheid: wie steunt u wel en wie steunt u niet, mijnheer Recourt? U steunt het voorstel van de heer Van Nispen? Ik zie dat u dat niet steunt.

De heer Segers (ChristenUnie):

Op dit moment staken de stemmen dan, ben ik bang.

De voorzitter:

Nee, nog niet.

De heer Segers (ChristenUnie):

Nog niet, maar ik steun het voorstel van collega Van Nispen van de SP.

Mevrouw Swinkels (D66):

Ook D66 steunt het voorstel van de SP, mede gelet op het feit dat er bij het CBP en het andere college natuurlijk al lang gewacht wordt op uitsluitsel.

De voorzitter:

De heer Amhaouch.

De heer Amhaouch (CDA):

Ook steun voor het voorstel.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Steun voor het voorstel van de SP.

De heer Klein (Klein):

Steun.

De heer Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk):

Steun voor de SP.

De heer Bisschop (SGP):

Het verzoek van het kabinet lijkt ons niet onredelijk. Wij steunen het voorstel van de SP dus niet.

De voorzitter:

Er is geen meerderheid voor het voorstel van de heer Van Nispen. We gaan nu dus verder met de agenda. We gaan stemmen over de amendementen maar niet over het wetsvoorstel.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Taverne/Recourt (stuk nr. 20, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de ChristenUnie, de Groep Bontes/Van Klaveren, de PVV en Monasch voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66, Klein, de SGP en het CDA ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 20 voorkomende gewijzigde amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Taverne/Recourt (stuk nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, de Groep Bontes/Van Klaveren en Monasch voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van Klein, het CDA en de PVV ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van Nispen c.s. (stuk nr. 10, II).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk en Monasch voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement de overige op stuk nr. 10 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Van Nispen c.s. (stuk nr. 11, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de ChristenUnie, het CDA en Monasch voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van Houwers, de VVD, de SGP, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement de overige op stuk nr. 11 voorkomende amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Van Nispen c.s. (stuk nr. 21, II).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de PVV en Monasch voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de Groep Bontes/Van Klaveren ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 21 voorkomende gewijzigde amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Swinkels/Van Nispen (stuk nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de ChristenUnie en Monasch voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van Houwers, de VVD, de SGP, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV ertegen, zodat het is aangenomen.

Naar boven