30 Stemming motie Gevangeniswezen

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het VAO Gevangeniswezen, 

te weten: 

  • -de gewijzigde motie-Kooiman over niet overgaan tot sluiting van justitiële inrichtingen (24587, nr. 667, was nr. 666). 

(Zie vergadering van 25 oktober 2016.) 

In stemming komt de gewijzigde motie-Kooiman (24587, nr. 667, was nr. 666). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de VVD, de SGP, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van D66, 50PLUS, Houwers, de ChristenUnie, het CDA en Monasch ertegen, zodat zij is aangenomen. 

Naar boven