28 684 Naar een veiliger samenleving

Nr. 482 MOTIE VAN HET LID MARCOUCH

Voorgesteld 2 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling de feestvreugde moet verhogen maar er op dit moment nog te veel incidenten plaatsvinden door vuurwerk;

overwegende dat winkeliers een belangrijke rol kunnen spelen bij het tegengaan van illegaal vuurwerk en het bieden van voorlichting over hoe letsel en overlast van vuurwerk voorkomen kan worden;

constaterende dat er reeds een keurmerk bestaat voor verkooppunten waar je legaal vuurwerk kunt kopen en waar klanten advies krijgen over het veilig afsteken van vuurwerk, de VuurwerkCheck, maar dat dit keurmerk niet verplicht is en daarom niet alle verkooppunten bij dit keurmerk zijn aangesloten;

verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat het keurmerk VuurwerkCheck de kwaliteit van de aangesloten verkooppunten waarborgt;

verzoekt de regering vervolgens om vanaf de jaarwisseling 2017–2018 dit keurmerk te koppelen aan de vergunning voor de verkoop van vuurwerk en het daarmee verplicht te stellen voor alle verkooppunten;

en gaat over tot de orde van de dag.

Marcouch

Naar boven