15 Stemming motie Procesrechtelijke bepalingen hoofdstuk 1 Crisis- en herstelwet

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het VSO Tweede evaluatie procesrechtelijke bepalingen hoofdstuk 1 Crisis- en herstelwet, 

te weten: 

  • -de motie-Van Veldhoven over de versnelde uitspraaktermijn van zes maanden (32127, nr. 220) (overgenomen). 

(Zie vergadering van 1 november 2016.) 

De voorzitter:

De fractie van de PVV wordt aantekening verleend tegen de overgenomen motie op stuk nr. 220 te zijn. 

Naar boven