7 Regeling van werkzaamheden (stemmingen)

De voorzitter:

Ik stel voor, zo dadelijk ook te stemmen over de aangehouden motie-Kooiman op stuk nr. 667 (24587) en de aangehouden motie-Gesthuizen/Bruins op stuk nr. 384 (21501-30). 

Daartoe wordt besloten. 

De voorzitter:

Ik geef mevrouw Van Veldhoven het woord. 

Mevrouw Van Veldhoven (D66):

Voorzitter. Bij de stemmingen bij punt 25 van de stemmingslijst, over de moties ingediend bij de behandeling van de begroting van Infrastructuur en Milieu, wil ik graag de motie op stuk nr. 45 alsnog aanhouden, omdat we nog wachten op een brief. 

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Van Veldhoven stel ik voor, haar motie (34550-XII, nr. 45) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

De voorzitter:

Ik geef het woord aan de heer Van Helvert namens het CDA. 

De heer Van Helvert (CDA):

Voorzitter. Ik zou graag de motie op stuk nr. 34 aanhouden. 

De voorzitter:

Bij agendapunt 25? 

De heer Van Helvert (CDA):

Alstublieft. 

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Van Helvert stel ik voor, zijn motie (34550-XII, nr. 34) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

Naar boven