32 623 Actuele situatie in Noord-Afrika en het Midden-Oosten

Nr. 89 MOTIE VAN HET LID DE ROON

Voorgesteld 4 april 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Kamer, bij monde van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, aan de minister had gevraagd om een brief over ontwikkelingen in de Arabische regio;

constaterende dat de Kamer van de minister een brief heeft ontvangen die vrijwel uitsluitend gaat over de transitie als uitvloeisel van volksopstanden en over ontwikkelingshulp;

verzoekt de regering om, de Kamer alsnog voor het zomerreces een brief te sturen met haar duiding van de (geo)politieke, militaire en economische ontwikkelingen in de Arabische regio en de betekenis daarvan voor Nederland,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Roon

Naar boven