32 623 Actuele situatie in Noord-Afrika en het Midden-Oosten

Nr. 92 MOTIE VAN HET LID VAN OJIK C.S.

Voorgesteld 4 april 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat opvang van Syrische vluchtelingen voor het overgrote deel in de regio moet plaatsvinden;

constaterende dat de buurlanden van Syrië de toestroom van vluchtelingen nauwelijks meer aan kunnen waardoor de situatie in de vluchtelingenkampen steeds schrijnender wordt en de spanningen met de plaatselijke bevolking toenemen;

overwegende dat Duitsland daarom recent heeft aangekondigd 5.000 Syrische vluchtelingen op te nemen en Europees Commissaris Malmström andere lidstaten heeft opgeroepen dit voorbeeld op te volgen;

overwegende dat het belangrijk is dat de EU-lidstaten gezamenlijk optreden;

verzoekt de regering, in te zetten op een ambitieus collectief EU-aanbod aan de UNHCR om een substantieel aantal Syrische vluchtelingen in de EU op te nemen en door middel van burden sharing de vluchtelingen over de EU-lidstaten te verdelen;

verzoekt de regering tevens, met deze inzet af te reizen naar de conferentie over de opvang van vluchtelingen in de EU,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Ojik

Voordewind

Sjoerdsma

Naar boven