32 623 Actuele situatie in Noord-Afrika en het Midden-Oosten

Nr. 91 MOTIE VAN HET LID SJOERDSMA

Voorgesteld 4 april 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Europese Commissie heeft aangekondigd mobiliteitspartnerschappen te willen sluiten met onder andere Marokko, Tunesië en Egypte;

constaterende dat bij mobiliteitspartnerschappen de visumplicht blijft bestaan maar het voor bepaalde groepen (zakenlieden, wetenschappers, studenten) gemakkelijker wordt gemaakt om een visum te verkrijgen;

constaterende dat dergelijke korte bezoeken wederzijds voordeel opleveren;

verzoekt de regering, ruime invulling te geven aan de mobiliteitspartnerschappen met landen in de Arabische regio zodat naast studenten, wetenschappelijk onderzoekers en zakenlieden, bijvoorbeeld ook vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en journalisten in aanmerking komen voor een tijdelijk verblijf,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sjoerdsma

Naar boven