33 435 Seksueel misbruik in de jeugdzorg

Nr. 7 MOTIE VAN HET LID AGEMA

Voorgesteld 4 april 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de commissie-Samson onderzoek heeft gedaan naar seksueel misbruik in de jeugdzorg in de periode 1945 tot 2010;

constaterende dat de heer Rouvoet als oud-minister voor Jeugd en Gezin in de periode 2007 tot 2010 eindverantwoordelijk was voor de jeugdzorg;

spreekt uit dat het onwenselijk is dat de oud-minister voor Jeugd en Gezin, de heer Rouvoet, de commissie leidt om de aanbevelingen van de commissie-Samson door te voeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agema

Naar boven