33 435 Seksueel misbruik in de jeugdzorg

Nr. 6 MOTIE VAN DE LEDEN BERGKAMP EN KOOIMAN

Voorgesteld 4 april 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat het inzien van persoonlijke dossiers voor slachtoffers belangrijk is voor de verwerking en ook voor procedures met betrekking tot schadevergoeding;

van mening dat het van belang is dat alle instellingen adequaat en eenduidig meewerken aan het verstrekken van de persoonlijke dossiers aan de slachtoffers jeugdzorg indien mogelijk;

van mening dat het van belang is dat alle slachtoffers weten hoe en waar ze hun dossier kunnen krijgen;

verzoekt de regering daarom, aan alle streekarchieven en jeugdinstellingen een eenduidige instructiebrief te sturen op basis waarvan eenduidig en volledig wordt meegewerkt aan het verstrekken van de dossiers;

verzoekt de regering verder, een instructie op te stellen en deze zo breed mogelijk te communiceren op basis waarvan duidelijk wordt voor slachtoffers waar en hoe ze hun dossier kunnen krijgen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp

Kooiman

Naar boven