Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 105, pagina 7675

Aan de orde is de stemming over moties, ingediend bij het debat over ammoniak, te weten:

- de motie-Ouwehand over het opnemen van een krimp van de veestapel als instrument in het ammoniakbeleid (30654, nr. 53);

- de gewijzigde motie-Schreijer-Pierik c.s. over niet overgaan tot aanwijzing van het Wierdense veld als Natura 2000-gebied (30654, nr. 55).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Ouwehand (30654, nr. 53).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Schreijer-Pierik c.s. (30654, nr. 55).

De voorzitter:

Mevrouw Ouwehand heeft verzocht om hoofdelijke stemming over deze gewijzigde motie.

Vóór stemmen de leden: De Nerée tot Babberich, Omtzigt, Ormel, Ortega-Martijn, De Pater-van der Meer, Remkes, De Roon, De Rouwe, Rutte, Schermers, Schinkelshoek, Schippers, Schreijer-Pierik, Slob, Smilde, Snijder-Hazelhoff, Spies, Van der Staaij, Teeven, Van Toorenburg, Uitslag, Verdonk, Vietsch, Van der Vlies, Voordewind, Jan de Vries, Weekers, Wiegman-van Meppelen Scheppink, Wilders, Willemse-van der Ploeg, Aasted Madsen-van Stiphout, Agema, Anker, Aptroot, Atsma, Van Baalen, Van Beek, Bilder, Biskop, Blanksma-van den Heuvel, Blok, Van Bochove, Boekestijn, Bosma, Brinkman, Ten Broeke, Van der Burg, Van de Camp, Çörüz, Cramer, Dezentjé Hamming-Bluemink, Tony van Dijck, Jan Jacob van Dijk, Ferrier, Fritsma, Van Geel, Van Gennip, Graus, Griffith, Van Haersma Buma, Haverkamp, Hessels, Van Heugten, Van Hijum, Ten Hoopen, Jager, Jonker, Knops, Koopmans, Koppejan, Roland Kortenhorst, De Krom, Madlener, Mastwijk, Van Miltenburg en Neppérus.

Tegen stemmen de leden: Ouwehand, Pechtold, Peters, Polderman, Poppe, Van Raak, Roefs, Roemer, De Rooij, Samsom, Smeets, Smits, Spekman, Tang, Thieme, Tichelaar, Timmer, Ulenbelt, Van der Veen, Van Velzen, Vendrik, Verbeet, Vermeij, Vos, Waalkens, De Wit, Wolbert, Arib, Azough, Bashir, Besselink, Blom, Boelhouwer, Van Bommel, Bouchibti, Bouwmeester, Van Dam, Depla, Dibi, Jasper van Dijk, Dijsselbloem, Duyvendak, Eijsink, Van Gent, Gerkens, Van Gerven, Gesthuizen, Gill'ard, Halsema, Van der Ham, Hamer, Heerts, Heijnen, Irrgang, Jacobi, Jansen, Kalma, Kant, Karabulut, Koşer Kaya, Kraneveldt-van der Veen, Kuiken, Langkamp, Leerdam, Van Leeuwen, Leijten, Lempens, Luijben en Marijnissen.

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met 76 tegen 69 stemmen is aangenomen.