Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 105, pagina 7671-7672

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over duurzame veehouderij, te weten:

- de motie-Ouwehand over het in kaart brengen van potentiële conflicten tussen milieu-, klimaat- en dierenwelzijnsverbeteringen (28973, nr. 31);

- de motie-Ouwehand over een plan van aanpak over omissies in het dierenwelzijnsbeleid (28973, nr. 32).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Ouwehand (28973, nr. 31).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand (28973, nr. 32).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.