Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 105, pagina 7668-7669

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de integrale voortgangsrapportage regeldruk, te weten:

- de motie-Smeets/Blanksma-van den Heuvel over het koppelen van een doelstelling aan de Belevingsmonitor (29515, nr. 249);

- de motie-Smeets/Blanksma-van den Heuvel over indiening van de wijziging van de Drank- en Horecawet bij de Tweede Kamer (29515, nr. 250);

- de motie-Aptroot/Gesthuizen over een voorstel voor automatische jaarlijkse verstrekking van een bewijs van inschrijving door de Kamers van Koophandel (29515, nr. 251);

- de motie-Aptroot over het compleet meten van de regeldruk (29515, nr. 252);

- de motie-Aptroot over een invoeringsschema voor 1 oktober 2008 over invoering van één inspecteur/controleur in alle bedrijfstakken (29515, nr. 253);

- de motie-Aptroot over voorstellen om het aantal vergunningenstelsels met 350 te verminderen (29515, nr. 254);

- de motie-Blanksma-van den Heuvel/Smeets over het zo snel mogelijk werk maken van de adviezen omtrent venstertijden (29515, nr. 255);

- de motie-Tony van Dijck/Aptroot over het aanwijzen van één bewindspersoon die de regie neemt voor de reductie van administratieve lasten (29515, nr. 256);

- de motie-Tony van Dijck over het voorzien van het werkprogramma regeldruk van duidelijk afrekenbare reductiedoelstellingen (29515, nr. 257);

- motie-Tony van Dijck over een plan voor realisatie van de doelstelling de overheid met 13.000 fte's te verminderen (29515, nr. 258).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Smeets/Blanksma-van den Heuvel (29515, nr. 249).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Smeets/Blanksma-van den Heuvel (29515, nr. 250).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Aptroot/Gesthuizen (29515, nr. 251).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de VVD, de PVV, de PvdD, de SGP en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Aptroot (29515, nr. 252).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Aptroot (29515, nr. 253).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Aptroot (29515, nr. 254).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Blanksma-van den Heuvel/Smeets (29515, nr. 255).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Tony van Dijck/Aptroot (29515, nr. 256).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Tony van Dijck/Aptroot (29515, nr. 257).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de VVD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Tony van Dijck (29515, nr. 258).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.