Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 105, pagina 7674

Aan de orde is de behandeling van:

de brief van het Presidium over het voorstel van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om een onderzoek in te stellen naar invoering van competentiegerichte kwalificatiedossiers in het middelbaar beroepsonderwijs (31524, nr. 1).

De voorzitter:

Ik stel voor, in te stemmen met het voorstel van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Daartoe wordt besloten.