Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 105, pagina 7667

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over verplicht eigen risico Zorgverzekeringswet, te weten:

- de motie-Van Gerven over het met terugwerkende kracht compenseren van chronisch zieken en gehandicapten (29689, nr. 203);

- motie-Van Gerven over het in termijnen voldoen van het verplichte eigen risico (29689, nr. 204);

- de motie-Schippers over afschaffing van de eigenrisicoregeling (29689, nr. 205).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Van Gerven (29689, nr. 203).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Gerven (29689, nr. 204).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Schippers (29689, nr. 205).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.