Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 105, pagina 7649

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over klokkenluiders, te weten:

- de motie-Van Raak over het maken van afspraken met Ad Bos, Paul Schaap en Fred Spijkers (28844, nr. 15).

(Zie vergadering van 3 juni 2008.)

De voorzitter:

De motie-Van Raak (28844, nr. 15) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, concrete afspraken te maken met Ad Bos, Paul Schaap en Fred Spijkers, die ondanks toezeggingen van de overheid in de problemen zitten;

verzoekt de regering, actie te ondernemen om snel en samen met deze mensen deze problemen op te lossen;

verzoekt de regering, de Kamer voor 1 september 2008 te informeren over de uitkomsten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 23 (28844).

Op verzoek van de heer Van Raak stel ik voor, zijn gewijzigde motie (28844, nr. 23) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.