Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 105, pagina 7674

Aan de orde is de behandeling van:

de brief van het Presidium over het verzoek van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om aan de Onderwijsraad advies te vragen over "de positie van ouders in het onderwijs" en "onderwijsondersteuning" (31200 VIII, nr. 196).

De voorzitter:

Ik stel voor, in te stemmen met het voorstel van het Presidium.

Daartoe wordt besloten.