Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 105, pagina 7666

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over overheveling geneeskundige ggz naar Zvw, te weten:

- de motie-Van Gerven/Van Miltenburg over een adequate en soepele vorm van bevoorschotting (25424, nr. 70);

- de motie-Van Gerven over aanpassing van het dbc systeem (25424, nr. 71);

- de motie-Van Gerven over een noodplan om de wachtlijsten en wachttijden in de ggz drastisch en structureel te verkorten (25424, nr. 72).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Van Gerven/Van Miltenburg (25424, nr. 70).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gerven (25424, nr. 71).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Gerven (25424, nr. 72).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.